Konkursy

Solo dance contest

Rezydencja / premiera

Solo dance contest

NABÓR ZAKOŃCZYŁ SIĘ. WYNIKI ETAPU PRESELEKCYJNEGO KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE DO 17 CZERWCA! Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2024. Konkurs odbędzie się w trakcie 16. Gdańskiego Festiwalu Tańca w dniach 26–30.08.2024 r.. Konkurs skierowany jest do profesjonalnych tancerzy oraz tancerek z Polski i z zagranicy, którzy ukończyli 18 lat. Aplikację należy przesłać do dnia 17 maja do godz. 16:00. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję preselekcyjną. Do konkursu głównego zaprosimy wybrane sola, które oceni międzynarodowe Jury, składające się z tancerek i tancerzy oraz ekspertek i ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Łączna pula nagród wynosi 6000 EUR. Podczas trwania konkursu zostanie przyznana nagroda publiczności w wysokości 500 EUR, pozostałe 5500 EUR zostanie rozdysponowane przez Jury pomiędzy laureatki i laureatów konkurs. 

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

(osiągnięcia artystyczne, edukacja, maksymalna ilość znaków 800):

Prosimy, bez konieczności logowania mailowo

(maksymalna ilość znaków 1000) :

(informacje techniczne, scenografia, linki do recenzji):

zdjęcia (min. 2 w formacie jpg) *

podpisane oświadczenie (skan) *

podpisane oświadczenie (skan - 2. strona)

dodatkowe załączniki

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (skan dyplomu/potwierdzenie działalności artystycznej)

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2024

Miejska instytucja kultury Klub ŻAK w Gdańsku, ogłasza nabór w Międzynarodowym Konkursie SOLO DANCE CONTEST 2024 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego. Konkurs odbędzie się w ramach 16. Gdańskiego Festiwalu Tańca w dniach 26 – 30.08.2024 w Klubie Żak. Będzie to 13. edycja konkursu, który do roku 2011 odbywał się pod nazwą Baltic Movement Contest. 

Celem Konkursu jest wspieranie tancerek i tancerzy oraz promocja szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet). Do udziału w konkursie zapraszamy osoby o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowanych tancerzy i tancerki. 

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję preselekcyjną. Do konkursu głównego zaprosimy wybrane sola, które będzie oceniać międzynarodowe Jury, składające się z tancerek i tancerzy oraz ekspertek i ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Łączna pula nagród wynosi 6000 EUR. Podczas trwania konkursu zostanie przyznana nagroda publicznosci w wysokości 500 EUR, pozostałe 5500 EUR zostanie rozdysponowane przez Jury pomiędzy laureatki i laureatów konkurs. 

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 17 maja 2024 r. o g. 16.00 (uwaga: liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia). Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz śledzenia naszej strony Facebook.com/GdanskiFestiwalTanca, która jest naszym kanałem informacyjnym. Wszelkie zapytania dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.

JURY 

Solowe spektakle będzie oceniac Jury w składzie: Agnija Šeiko, Uri Ivgi oraz Artur Grabarczyk!

Agnija Šeiko

Wielokrotnie nagradzana litewska choreografka tańca współczesnego. Jej znakiem rozpoznawczym jest  interdyscyplinarne podejścia, wyjątkowa estetyka, traktowania drażliwych tematów społecznych i stosowania szerokiego spektrum form. Jest autorką ponad 30 dzieł choreograficznych, które są i były wykonywane na różnych festiwalach i scenach tanecznych zarówno na Litwie, jak i za granicą.

A. Šeiko tworzy choreografię do spektakli operowych, muzycznych i teatralnych, współpracuje z większością najważniejszych teatrów państwowych i narodowych, jest profesorem nadzwyczajnym Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru na Wydziale Tańca w Kłajpedzie oraz gościnnym wykładowcą w innych szkołach tańca .

Uri Ivgi

Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 90. od współpracy z Kibbutz Contemporary Dance Company.  W 1998 roku Ivgi został nagrodzony tytułem choreograficznego talentu przez Ministerstwo Kultury Izraela. Od 2003 roku współpracuje z choreografem Johanem Grebenem. Pierwsze prace duetu Ivgo&Greben to m.in. nowa wersja spektaklu „Carmen”,  z udziałem węgierskiego Szeged Contemporary Ballet. Prace duetu Ivgi&Greben często są opisywane jako namiętne, prawdziwie teatralne czy bardzo fizyczne. Obrazy, które tworzą zawsze sprawiają na widzu mocne, trwałe wrażenie. Ivgi&Greben stworzyło nowe utwory dla Ballet am Rhein, DE; Szeged Contemporary Dance Company, HU; Dansgroep Amsterdam, Introdans i Scapino Ballet, NL; It dansa, ES; Korea National Contemporary Dance Company, KR; Modern Dance Turkey; National Theatre Ballet, CZ; Provincial Dances Theatre Theatre Theatre Theatre, RU; Scottish Dance Theatre, UK; Gallen, CH. 

Artur Grabarczyk 

Tancerz, choreograf, pedagog, producent. Lider h.art company. Założyciel i prezes Grab Art Foundation. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku oraz uczelni wyższej Northern School of Contemporary Dance w Leeds (UK), którą ukończył z wyróżnieniem (First Class Degree). Tańczył w Scottish Dance Theatre (UK), Operze Bałtyckiej oraz w wielu mniejszych zespołach i niezależnych produkcjach w Polsce i zagranicą. Współpracował z najwybitniejszymi choreografami współczesnej sceny repertuarowej, takimi jak: Sharon Eyal, Damien Jalet, Anton Lachky, Jo Strømgren, Fleur Darkin, Douglas Thorpe i i wielu innych. Tworzył choreografie dla wokalistki Bovska, Scottish Contemporary Dance School w Dundee (Wielka Brytania), Kieleckiego Teatru Tańca, Teatru Tańca Zawirowania, Warszawskiego Muzeum Tańca i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku - w której pracuje jako pedagog tańca współczesnego.

 

REGULAMIN

§ 1

 

1.    Organizatorem Konkursu na solową miniaturę taneczną z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) jest Klub ŻAK, miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, adres: al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, NIP: 5830004739, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk: 5/98.

2.    Konkurs odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca i ma na celu wspieranie i promocję tańca współczesnego.

3.    Podstawowy harmonogram Konkursu:

a.    Ogłoszenie Konkursu: 4.03.2024r.;

b.    ogłoszenie składu jury do dnia 12.04.2024r.

c.    termin składania zgłoszeń: do 17.05.2024r.;

d.    weryfikacja zgłoszeń, wstępna preselekcja: do 03.06.2024r.

e.    ogłoszenie listy uczestników Konkursu: 17.06.2024r.;

f.     Konkurs główny: 26 – 30.08.2024

g.    Finał, wyniki konkursu: 30.08.2024r.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.    W Konkursie mogą uczestniczyć:

a.    osoby, które ukończyły 18 lat;

b.    tancerze tańca współczesnego o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

2.    Do konkursu na solową miniaturę taneczną można zgłaszać wyłącznie sola:

a.    autonomiczne;

b.    których premiera odbyła/odbędzie się w terminie między 1 stycznia 2023 a 3 maja 2024 r.

c.    specjalnie przygotowane na Konkurs (premiera w ramach Konkursu);

d.    nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut;

e.    solo bez rozbudowanej scenografii (dozwolone są drobne elementy scenografii, które uczestnik solo dostarczy na własny koszt), bez cięć montażowych, bez projekcji multimedialnych oraz bez zmian oświetlenia w trakcie prezentacji

f.   pozwalające na publiczną prezentację z udziałem widowni w warunkach technicznych Sali Suwnicowej Klubu Żak takich samych dla wszystkich uczestników: 1. przestrzeń: 9 m szerokości x 8 m głębokości, 2. biała podłoga baletowa, 3. biały horyzont, boczne okotarowanie czarne, bez zastawek.

3.  Uczestnicy Konkursu winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

§ 3

Zgłoszenia

 

1.    Do konkursu tancerz może zgłosić maksymalnie dwa sola. Każde zgłoszenie winno być złożone jako oddzielna aplikacja.

2.    Termin i tryb zgłoszenia do Konkursu:

a.    termin: 17.05.2024r. do godz. 16:00 (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia na konto poczty elektronicznej);

b.    tryb: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy  po polsku lub po angielsku znajdujący się na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl;

c.    zgłoszenie wypełnia tancerz/odtwórca zgłaszanego sola.

3.    zapytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl. Odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.

4.    Wymagane elementy zgłoszenia:

a.    nagranie całości zgłoszonego sola, bez efektów specjalnych oraz bez cięć montażowych w przesłanym materiale filmowym.

b.    załączony czytelny skan strony z podpisanymi oświadczeniami (załącznik 1 niniejszego regulaminu – dwie strony);

5.    Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

a.    zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów;

b.    nie spełniające wymagań określonych w paragrafie 3 pkt. 4.a

c.    złożone po upływie wymaganego terminu;

d.    tancerzy, którzy nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 1;

e.    projektów, które nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 2;

f.     tancerzy, którzy zgłoszą więcej niż 2 sola;

g.    złożone przez osoby trzecie reprezentujące tancerzy

6.    Osoby, których zgłoszenia zostaną wysłane do 26.04.2024, a nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie zapisanych w § 2 pkt. 1, 2 lub zawierają braki formalne, zostaną poinformowane mailowo na adres tancerza podany w formularzu zgłoszeniowym.

7.    Organizator ogłosi listę uczestników Konkursu do dnia 17.06.2024r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl oraz powiadomi uczestników Konkursu mailowo.

 

§ 4

Jury oraz sposób oceniania

 

1.      Wybrane przez Organizatora w preselekcji sola będą oceniane przez międzynarodowe jury, którego skład ustala Organizator. Do jury Organizator zaprosi osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego.

2.      Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 29.04.2023r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl / www.gdanskdancefest.pl (zakładka KONKURSY).

3.      Jury wybierze ze swego składu przewodniczącego jury.

4.      Jury będzie oceniać spektakle solowe, uwzględniając walory artystyczne, poziom techniki tanecznej, oryginalność, świadomość przestrzeni scenicznej i dramaturgię choreografii.

5.      Jury wybierze 6 finalistów i przyzna I., II, i III. nagrody osobom z grona finalistów.

6.      Jury przyzna zwycięzcom nagrody pieniężne, rozdzielając wśród nich sumę 5500 Euro brutto. Jury nie może nie przyznać nagród i nie rozdzielić całej kwoty 5500 Euro.

7.      Jury nie może przyznać jednej osobie nagrody pieniężnej wyższej niż 3000 euro i niższej niż 500 euro.

8.      Jury przedstawi Organizatorowi werdykt Konkursu oraz prześle protokół z uzasadnieniem wyboru w języku angielskim.

9.      Decyzje jury są nieodwołalne.

 

§ 5

Nagroda Publiczności

 

1.    Spośród uczestników konkursu publiczność wybierze zwycięzcę Nagrody Publiczności:

a)   Każdy widz, który kupi bilet wstępu na pokazy spektakli w ramach Solo Dance Contest 2024 otrzyma kartę do głosowania (1 bilet = 1 karta):

b)   Widzowie będą mogli oddać głos na wybrane przez siebie solo podając na karcie nazwę solo i nr biletu, na podstawie którego uczestniczył w pokazach (1 bilet – 1 głos),

c)    Głosowanie zakończy się przed ogłoszeniem przez Jury listy 6 finalistów zakwalifikowanych do finału konkursu.

d)   Głosy zostaną zliczone przez komisję wyznaczoną przez dyrektora Klubu.

e)   Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się wraz z ogłoszeniem werdyktu Jury. 


2. Nagroda publiczności wynosi 500 euro brutto.

 

§ 6

Przebieg Konkursu

 

1.  Uczestnicy zaprezentują swoje spektakle solowe na Sali Suwnicowej w Klubie Żak w dniach 26-29.08.2024, prezentacja będzie z udziałem widowni w warunkach technicznych Sali Suwnicowej Klubu Żak takiej samej dla wszystkich uczestników konkursu (przestrzeń: 9 m szerokości x 8 m głębokości, biała podłoga i biały horyzont, boczne okotarowanie czarne, bez zastawek).

2.    Jury wyłoni spośród wszystkich uczestników 6 finalistów, a podczas pokazów finałowych w dniu 30.08.2024, laureatów I, II oraz III nagrody.

3.    Ogłoszenie werdyktu Jury oraz nagrody publiczności: 30.08.2024r.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Informacje o ostatecznym przebiegu Konkursu Organizator przedstawi do dnia 22.08.2024r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl

5.    Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami fotograficznymi dostarczonymi przez uczestników oraz zarejestrowanymi podczas publicznych prezentacji konkursowych w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora.

 

§ 7

Odbiór nagrody

 

1.    W Konkursie przewidziano nagrody przyznawane przez Jurorów za I, II i III miejsce, oraz Nagrodę Publiczności.

2.    Jeżeli nagrodę otrzyma polski wykonawca, to otrzyma on równowartość w złotych polskich wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia werdyktu.

3.    Wypłata nagrody nastąpi po ogłoszeniu werdyktu na konta laureatów.

4.    Wysokość nagrody jest kwotą brutto, a wszelkie podatki z nią związane zostaną od niej potrącone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8

 Koszty pobytu i podróży dla uczestników konkursu

 

1.      Niniejsze zapisy Regulaminu w § 7 dotyczą wyłącznie tancerzy zakwalifikowanych do Konkursu pochodzących spoza Gdańska, Sopotu i Gdyni.

2.      Organizator pokryje koszty podróży tancerzom zakwalifikowanym do Konkursu wg następujących zasad:

a.      obywatelom Polski zwróci koszty przejazdu na terenie Polski w obie strony, na podstawie przedłożonych oryginalnych biletów kolejowych lub autobusowych. (Koszty przejazdu samochodem nie będą zwracane).

b.      obywatelom Polski mieszkającym poza granicami Polski oraz obywatelom z pozostałych państw zwróci koszty podróży przejazdu w obie strony na podstawie przedłożonych biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowych na kwotę nie wyższą niż 180 euro na osobę.

c.       Organizator nie zwraca kosztów transportu: komunikacją miejską, samochodem oraz taksówkami.

3.      Organizator zapewni wszystkim uczestnikom Konkursu noclegi w pokojach hostelowych przez cały czas trwania Konkursu, począwszy od dnia poprzedzającego rozpoczęcie konkursu.

4.      Organizator zapewni 1 posiłek dziennie wszystkim tancerzom zakwalifikowanym do Konkursu.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1.      Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków Konkursu i niniejszego regulaminu.

2.      Rejestracja - zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.

3.      Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa krajowego.

4.      Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.      Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do Konkursu i realizacją Konkursu.

6.      Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Konkursu.

7.      Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8.      Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

9.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.

10.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora.

11.  Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych zgłoszeniach.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Konkursu, zakończenia lub przerwania realizacji Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.