Deklaracja dostępności

Kontakt
  

Koordynator ds. dostępności:
Anna Korzeniewska-Gigiel
e-mail: anna.korzeniewska@klubzak.com.pl
tel.: 58 345  15  90 / 58 344 05 73 wew. 156

Kasa biletowa Klubu Żak: 
e-mail
: kasa@klubzak.com.pl
tel.: 58 345 15 90 wew.115 (od g.15.00, w sb i nd od g. 16.00)

Sekretariat Klubu Żak: 
e-mail
: sekretariat@klubzak.com.pl
tel.: 58 345  15  90 / 58 344 05 73 wew. 110  (do g.16.00 od pn-pt)

Raport o stanie zapewnienia dostępności:
Pobierz dokument

 

Deklaracja dostępności

(Ostatnia aktualizacja 13.03.2024)

 

Klub Żak zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: www.klubzak.com.pl; www.jazzjantar.pl; www.gdanskifestiwaltanca.pl

Strona internetowa klubzak.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowany termin zakończenia prac nad dostosowaniem strony marzec 2024 r.

Strony jazzjanta.pl i gdanskifestiwaltanca.pl dostosowane są do Wytycznych dostępności treści internetowych WCAG 2.0 (poziom AA).

Adres, dojazd do Klubu Żak

Klub Żak, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197
Na parkingu Klubu Żak znajduje się jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Przystanek: al. Wojska Polskiego 03 (kierunek na Oliwę)
Autobusy linii: 122, 199
Od przystanku autobusowego Wojska Polskiego 03 do wejścia głównego Klubu jest odległość 150 m. (Po wyjściu z autobusu kierujemy się w prawą stronę i idąc cały czas prosto dochodzimy do przejścia dla pieszych, po przejściu którego dochodzimy do budynku Klubu Żak)

Przystanek: al. Wojska Polskiego 04 (kierunek na Wrzeszcz)
Autobusy linii: 122, 158, 199, 258, N4, N13
Od przystanku autobusowego Wojska Polskiego 05 do wejścia głównego Klubu jest odległość  jest odległość 250 m (w tym 3 przejścia dla pieszych)

Przystanki tramwajowe: al. Wojska Polskiego (w kierunkach na Oliwę i na Wrzeszcz)
Tramwaje linii: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
Od przystanku tramwajowego do wejścia do Klubu jest odległość 200 m. (w tym 3 przejścia dla pieszych)

Budynek Klubu Żak jest widoczny z każdego z wyżej wymienionych przystanków!
Wejście do Klubu Żak
Do Klubu Żak prowadzą 3 wejścia: wejście główne i  wejście boczne od ul. Braci Lewoniewskich oraz wejście od tyłu, bezpośrednio z parkingu Klubu.
Wejście główne, od ul. Braci Lewoniewskich usytuowane jest na poziomie chodnika. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe, otwierane manualnie. Jedno skrzydło drzwi wejściowych ma szer. 125 cm i jest to szerokość, która jest wystarczająca dla osób poruszających się na wózkach.
Wejście tylne, bezpośrednio z parkingu Klubu, usytuowane jest na poziomie chodnika. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe, otwierane manualnie. Jedno skrzydło drzwi wejściowych ma szer. 105 cm i jest to szerokość, która jest wystarczająca dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja wewnątrz Klubu Żak

Stanowisko ochrony, szatnia
Po wejściu do Klubu wejściem głównym usytuowanym na poziomie chodnika, po prawej stronie w odległości 1m od drzwi, na tym samym poziomie znajduje się stanowisko ochrony (z blatem  na wys. 110 cm) oraz miejsce, które jesienią i zimą jest wykorzystywane podczas organizowanych na terenie Klubu wydarzeń jako szatnia. (Uwaga: w trakcie pandemii działalność szatni jest zawieszona).

Kasa biletowa
W Klubie Żak, na parterze znajduje się jeden punkt kasowy, do którego idzie się prawą stroną po wejściu do budynku wejściem głównym. Na drodze prowadzącej do kasy nie ma progów ani schodów do pokonania. Okienko kasy znajduje się na wysokości 115 cm. Zapewniona jest  obsługa pracowników, którzy służą pomocą przy zakupie biletów. Kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Kino
Do kina idzie się prawą stroną po wejściu do budynku wejściem głównym. Usytuowane jest w odległości 1 m. od kasy biletowej, na parterze budynku. Drzwi prowadzące na salę kinową są drewniane i mają szer. 120 cm, która jest wystarczająca dla osób na wózkach. Na sali kinowej nie ma progów, ani schodów co pozwala na usytuowanie wózka inwalidzkiego w dowolnym miejscu wybranym przez osobę z niepełnosprawnością
Sala kinowa nie jest wyposażona  w pętlę indukcyjną. Klub nie posiada systemu odbiorników umożliwiających tłumaczenia symultanicznego, bądź odbioru czytanej audiodeskrypcji. Kino nie dysponuje również pomieszczeniem, w którym w trakcie seansów filmowych z audiodeskrypcją znajduje się lektor. 

Sala koncertowo-teatralna 
Po lewej stronie, w odległości 2 m od wejścia głównego znajdują się na tym samym poziomie (bez progów i schodów do pokonania) drzwi wejściowe o szer. 100 cm (wystarczającej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) prowadzące na salę koncertowo-teatralną, zwaną Salą Suwnicową. Na widowni nie ma progów, ani schodów co pozwala osobą z niepełnosprawnością na usytuowanie wózka inwalidzkiego w dowolnym miejscu przez siebie wybranym. Wyjątek stanowią te wydarzenia, podczas których miejsca siedzące dla publiczności usytuowane są na podestach. W takich sytuacjach osoba na wózku inwalidzkim ma zagwarantowane miejsce w pierwszym rzędzie. 
Sala nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Klub nie posiada systemu odbiorników umożliwiających tłumaczenia symultanicznego, bądź odbioru czytanej audiodeskrypcji.  Na sali nie jest dostępny ekran, który mógłby być wykorzystywany do wyświetlania tekstu alternatywnego. 

Kawiarnia
Kawiarnia Klubu usytuowana jest na parterze budynku. Prowadzą do niej trzy wejścia: jedno bezpośrednio z parkingu Klubu, z drzwiami wejściowymi o szer. 105 cm, która jest wystarczająca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dwa wejścia usytuowane wewnątrz budynku, które  szczególnie polecamy  ze względu na większy komfort i możliwą pomoc ze strony pracowników Klubu. Po wejściu do budynku wejściem głównym kierujemy się prosto mijając stanowisko ochrony oraz dźwig windy i w odległości 6 m., po prawej stronie  znajdują się dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do kawiarni, o szer.100 cm, wystarczającej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugie wejście do kawiarni usytuowane jest tuż przy schodach prowadzących na I piętro Klubu. Do tego wejścia  po minięciu stanowiska ochrony (po wejściu do Klubu wejściem głównym) skręcamy mocno w prawą stronę i w głębi za przeszklonym dźwigiem windy znajduje się wejście o szer. 100 cm, która jest wystarczająca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Większość stolików umożliwia korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Lada baru znajduje się na wys. 120 cm i dlatego należy uznać ją za niedostępną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniona jest jednak obsługa kelnerska. Kawiarnia jest wyposażona w pętlę indukcyjną. 

Windy 
Na terenie obiektu znajduje się jedna winda usytuowana w odległości 5 m od wejścia głównego,  dokładnie naprzeciwko stanowiska ochrony. Drzwi windy mają szerokość 90 cm., która jest wystarczająca do wjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. Uchwyt w windzie znajduje się na wysokości 90 cm., przyciski wewnątrz kabiny umieszczone są na wysokości 130 cm. Przycisk alarmowy jest na wysokości 140 cm z oznaczeniem w alfabecie Braille’a. Winda jest przeszklona na obu poziomach, co pozwala na monitorowanie jej ruchu.  

Galeria
Winda umożliwia komfortowe przemieszczanie się  osób z niepełnosprawnością na I piętro budynku, gdzie znajdują się biura Klubu Żak oraz Galeria, której zwiedzanie jest możliwe bezpośrednio po wyjściu z windy. W Galerii nie ma progów, ani schodów do pokonania. Przestrzeń dla zwiedzających jest dobrze oświetlona. Galeria nie posiada systemu odbiorników umożliwiających tłumaczenia symultanicznego, bądź odbioru czytanej audiodeskrypcji.  W trakcie wystaw nie jest dostępny ekran, który mógłby być wykorzystywany do wyświetlania tekstu alternatywnego.

Toalety 
W Klubie znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich. Do  pierwszej z nich, usytuowanej na parterze budynku idzie się prawą stroną (ok. 4 m  od wejścia głównego do klubu). Drzwi łazienki o szer. 90 cm, znajdują się tuż za drzwiami stanowiska ochrony i są specjalnie oznakowane. Umywalka umieszczona jest na wysokości 87 cm. Druga toaleta znajduje się na I piętrze dokładnie naprzeciwko wyjścia z windy i spełnia te same standardy co toaleta na parterze.