Aktualności

30.06.2022

Solo Dance Contest 2022

Marcin Motyl SDC 2021 / Klub Żak fot. Jan Rusek

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2022

na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

 

Międzynarodowy konkurs SOLO DANCE CONTEST 2022 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, w terminie 19 – 23.09.2022r.

 

Konkurs skierowany jest do artystów-tancerzy i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego. Mogą w nim uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

 

Do Konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2021 a 30 czerwca 2022r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola. Zgłoszone sola będą oceniane przez międzynarodowe jury, które dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 6 tancerzy.

 

Do jury Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 29 kwietnia 2022 na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, za oryginalność, za świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii.

W Konkursie przewidziano 3 nagrody, łącza suma nagród wynosi 5500 Euro brutto. Widownia wybierze także zwycięzcę Nagrody Publiczności (w wysokości 500 Euro). 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 30 czerwca 2022r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia).

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.